Jouw pricacy is belangrijk

Deze website wordt beheerd door HUISMERK, een handelsnaam van ROMEO Serviceproviding BV en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62988077. We leggen je hier graag uit hoe wij om gaan met jouw persoonsgegevens. 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Huismerk gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Dit doet Huismerk onder andere door de naleving en verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op deze website kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Huismerk verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening of waarvoor Huismerk een wettelijke grondslag heeft. 

In onze uitgebreide privacyverklaring vind je per categorie van betrokkenen de soort persoonsgegevens die Huismerk verwerkt. 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Huismerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo heeft huismerk.nl een zogenaamd SSL-certificaat. Dit is te herkennen aan het begin van de url https://www.huismerk.nl én aan het slotje. De informatie die tussen jouw computer of device en huismerk.nl heen en weer gaat is hiermee versleuteld en dus onleesbaar voor anderen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je kunt ons schriftelijk verzoeken om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Het helpt als je je verzoek zo concreet mogelijk maakt. Je kunt je verzoek kenbaar maken aan Huismerk, ter attentie van Privacy officer, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn (NH) of op privacy@romeofd.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek ontvang je een reactie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is doorlopend onderhevig aan wijzigingen ten gevolg van wetsaanpassingen of veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wij raden je daarom aan om deze webpagina regelmatig te lezen en te controleren of onze privacyverklaring is gewijzigd. Heb je vragen over deze verklaring of over de verwerking van je gegevens, neem dan contact met ons op. 

Volledige privacyverklaring

Wil je de volledige privacyverklaring lezen? Klik dan op de knop hieronder.

vragen naar aanleiding van ons privacybeleid?

We gaan graag met je in gesprek.

HuismerkFavi

© 2023 Huismerk Serviceproviding

Huismerk is een handelsnaam van Romeo Serviceproviding B.V.