maart 15, 2023

Vergelijkingskaart vervangt DVD
De AFM heeft vorige week aangekondigd dat per 1-4-2023 de vergelijkingskaart het dienstverleningsdocument gaat vervangen. Deze is bedoeld voor advies en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen. Er geldt een overgangstermijn van 5 maanden waarin de DVD nog gebruikt mag worden.

Achtergrond
De behoefte voor het aangescherpte document kwam voort uit een evaluatie van het provisieverbod. Hieruit bleek dat het dienstverleningsdocument beperkt effectief is en slechts door een kleine groep consumenten als naslagwerk wordt gebruikt. Het doel van het aangepaste informatiedocument, de vergelijkingskaart, is om informatie begrijpelijker weer te geven voor de klant waardoor deze een beter geïnformeerde keuze kan maken.

Overgangstermijn
Tussen 1 april 2023 en 1 september 2023 geldt een overgangsperiode waarin je zowel de vergelijkingskaart als het dienstverleningsdocument mag gebruiken, mits de informatie in het dienstverleningsdocument actueel is.
Op de AFM-website is een pagina ingericht met alle informatie over de vergelijkingskaart en een handleiding die gebruikt kan worden bij het opstellen van een vergelijkingskaart via de online vergelijkingskaartapplicatie.

De vergelijkingskaart in Accelerate
Een vergelijkingskaart moet je aan de klant verstrekken, dus actief overhandigen. Dit hoeft niet perse fysiek en kan zelfs eenvoudig per email.
In Accelerate kan je instellen dat, bij bijvoorbeeld de eerste afspraakbevestiging, de vergelijkingskaart (of nu nog je DVD) meteen als bijlage wordt toegevoegd. Zo kan je dit nooit vergeten. En ben je meteen aantoonbaar compliant in je precontractuele informatieverstrekking.

Ga hiervoor naar Instellingen>Emailsjablonen en kies de juiste sjablonen.

Tevens is het aan te raden om de vergelijkingskaart ook in je klantportaal aan te bieden. Dit kan bij “Belangrijke documenten”. Zo kan de klant deze altijd nog eens nalezen op een plek waar hij/zij het verwacht.

Ga hiervoor naar Instellingen>Klantportaal>Belangrijke documenten