Nieuwsbrief OvFD 24 april 2023

Nieuw van OvFD
Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek
Met een brief informeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de sector over een aanvulling van de leidraad ‘Vergoeding vervroegde aflossing van de hypotheek’. In deze Leidraad uit 2017 is toegevoegd op welk moment de vergelijkingsrente wordt vastgesteld. De sectorbrief en de aanvulling zijn vooraf geconsulteerd bij marktpartijen.Aanvulling in de leidraad 
De AFM heeft de leidraad aangevuld met de volgende informatie. De vergelijkingsrente mag in beginsel niet lager zijn dan rente op de tussen aanbieder en klant afgesproken aflosdatum. Wanneer het hanteren van de aflosdatum praktisch gezien niet mogelijk is, kan een aanbieder een datum kiezen voor het vaststellen van de vergelijkingsrente die maximaal vijf werkdagen voor de afgesproken aflosdatum ligt.Aanleiding voor aanvulling leidraad 
De hypotheekrente is recent een aantal keer gestegen en sommige aanbieders stellen de vergelijkingsrente vast op een datum voorafgaand aan de aflosdatum. Hierover hebben wij vragen ontvangen van consumenten en adviseurs. Dit was de aanleiding om de leidraad aan te vullen met het moment wanneer de aanbieder de vergelijkingsrente vaststelt.Sectorbrief 
In de sectorbrief lichten wij de aanleiding voor de aanvulling van de leidraad verder toe en gaan wij in op het scenario waarin de rente daalt. Verder leggen wij uit dat aanbieders bij een tussentijdse wijziging van het rentecontract een afwijkende methodiek kunnen hanteren.Verwachtingen 
Tijdens de consultatie hebben enkele aanbieders aangegeven dat het doorvoeren van een structurele oplossing de nodige tijd zal vergen. Wij hebben er begrip voor dat aanpassingen van systemen tijd kosten en dat aanbieders mogelijk nog heel 2023 bezig zullen zijn met de implementatie. De AFM vindt het belangrijk dat de aanbieders in de tussentijd met een tijdelijke oplossing borgen dat klanten geen hogere vergoeding betalen dan het financiële nadeel, berekend aan de hand van de methodiek in de aangevulde leidraad.
Pindakaas revolutie 
Deze column van Christian Dijkhof is gepubliceerd in InFinance april 2023In onze branche missen we het vermogen om nee te zeggen tegen ontwikkelingen die niet goed zijn voor de consument. Al met al toch een vrij cruciale eigenschap voor een professionele sector lijkt mij.
Stel je voor; een grote fabrikant van pindakaas besluit de potten pindakaas te vergroten naar een formaat van een halve meter. Daar gaat de landelijke supermarkt denk ik wel iets van vinden. Sterker nog, die gaat naar verwachting zeggen dat ze de schapformaten niet gaan aanpassen voor deze pindakaas fabrikant. En dat ze de pindakaas van deze fabrikant voorlopig wel even uit het assortiment laten, omdat de consument helemaal niet met zo’n grote pot pindakaas wil slepen. Ook vinden ze de kosten voor het aanpassen van de winkel onnodig en hoog.Hoe onlogisch het bovenstaande voorbeeld ook is, in onze dagelijkse praktijk zijn hier voorbeelden te over van. Een grote bank die volledig stand-alone een digitale identificatie ontwikkelt, terwijl er nog 46 hypotheekverstrekkers zijn die ook moeten identificeren. En dan te bedenken dat de consument allang een digitale identiteit heeft, omdat hij al via de makelaar en notaris bij zijn hypotheekadviseur is geweest. Of neem de meeneemregelingen voor hypotheken. Die blijken in de praktijk vaak honkvast, omdat ze zijn ontwikkeld vanuit het perspectief van een bank en/of fundings(on)mogelijkheden.Als we iets top-down de keten in persen (in plaats van behoeftes vanuit de gebruikers of consumenten vormgeven) is dat in de meeste gevallen misplaatst. Hét ironisch metaforisch hoogtepunt daarvan is de samenwerkingsovereenkomst tussen adviseurs en verzekeraars/banken. Dat woord samenwerkingsovereenkomst is zo ongeveer het enige moment waarop samen nog enige vorm krijgt. Verder is het een voornamelijk eenzijdig opgelegd document waarin aansprakelijkheden en compliance vanuit een aanbiedersperspectief worden geregeld of gereduceerd. Het provisieverbod op complexe producten heeft al een andere verhouding tussen aanbieders en distributie opgeleverd. Het wordt tijd om de volgende stap te zetten.Nee leren zeggen
Als we de goede dingen willen doen voor de consument dan moet er een beter evenwicht in de bedrijfskolom ontstaan. We moeten vaker nee kunnen en willen zeggen tegen innovaties en veranderingen die van bovenaf de bedrijfskolom in worden geperst. Alleen omdat ze zo goed passen binnen de marktvisie van de intern gerichte en op standaardisatie gefocuste aanbieders.
Dat zijn geen innovaties, dat zijn intern gedreven toepassingen van reeds bestaande technologieën. Echte innovatie begint in ons hoofd. Een nieuwe kijk op zaken, anders denken over ingesleten patronen. Niet andersom.Alleen wanneer we (vaker) vanuit het consumentenperspectief behoeftes de keten in laten vloeien, maken we kans om de juiste dingen te ontwikkelen. Dat kan maatschappelijke impact hebben en een veel betere invulling van ‘samen’ betekenen voor aanbieders en distributie. Dat begint bij zo af en toe nee zeggen. Soms tegen aanbieders en misschien ook heel af en toe tegen een toezichthouder. Als sector deze volgende stap zetten maakt ons beter, krachtiger en relevant voor de toekomst.
Pindakaas; Wie is er niet groot mee geworden?
Algemene Ledenvergadering OvFD 28 juni 2022
De OvFD organiseert op woensdagmiddag 28 juni van 12.30 – 16.00 uur haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden actuele onderwerpen behandeld, het beleid van de OvFD en de jaarlijkse formaliteiten zoals de jaarrekening en het jaarverslag.Agenda: 
12.30 – 13.30 Ontvangst met lunchbuffet
13.30 – 16.00 Algemene Ledenvergadering
Hapje en drankjeLocatie: 
Hotel van der Valk te HoutenReserveer de datum nu in uw agenda. U ontvangt later nog een formele uitnodiging met de agenda en de stukken voor de vergadering.
Digitale Wft-diploma’s downloaden
Vanaf 4 april is het voor financieel adviseurs mogelijk om naast een papieren versie, een digitale versie van hun Wft-certificaten of –diploma’s te krijgen. Geslaagde kandidaten kunnen hun Wft-diploma’s en -certificaten downloaden via Mijn Wft of via Mijn diploma’s. Exameninstituten blijven de papieren diploma’s en certificaten uitreiken.Wat is Mijn Wft? 
Mijn Wft geeft toegang tot het digitaal Wft-register. In Mijn Wft kunnen financieel adviseurs zien voor welke beroepskwalificaties ze adviesbevoegd zijn en welke Wft-diploma’s en -certificaten ze hebben behaald. Daarnaast staan in Mijn Wft de behaalde examenresultaten (vanaf 2014) en de bij DUO bekende contactgegevens.Wat is Mijn diploma’s? 
Mijn diploma’s geeft toegang tot het algemene diplomaregister van DUO en vanaf vandaag ook toegang tot de Wft diploma’s en certificaten. Alleen certificaat- en diplomahouders kunnen inloggen. Een digitaal uittreksel uit Mijn diploma’s is een officieel document van DUO. Het is daarom een geldig digitaal bewijsstuk van een behaald diploma of certificaat.

Hoe werkt het? 
Is een examenkandidaat geslaagd? Na 48 uur is het diploma of certificaat beschikbaar in Mijn diploma’s. Eerder behaalde Wft- diploma’s en certificaten (uit 2014 of later) staan ook in Mijn diploma’s. Inloggen op Mijn diploma’s gaat met DigiD, dit kan rechtstreeks of via Mijn Wft.

Na het inloggen kan de certificaat- of diplomahouder diploma’s of certificaten downloaden en opslaan of doormailen aan bijvoorbeeld een (toekomstig) werkgever.  Deze digitale diploma’s en certificaten zijn voorzien van digitale echtheidskenmerken. Let op! Voor een geldig certificaat is de meeste recente versie van Adobe reader noodzakelijk.

Printen van het digitale diploma of certificaat is toegestaan, maar daarbij verliest het zijn echtheidskenmerken. De papieren diploma’s en certificaten die zijn uitgereikt door de exameninstituten zijn wel voorzien van echtheidskenmerken.

Meer informatie over de digitale Wft-diploma’s en certificaten staat op de website van het CDFD onder veel gestelde vragen.

Welkom bij Huismerk. Wij plaatsen cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en om je van relevante informatie te voorzien. Klik op deze link voor meer informatie over hoe Huismerk zijn cookies gebruikt om de gebruikerservaring en functionaliteiten te optimaliseren. Instellingen Toestaan

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Hiervoor is ook geen expliciete toestemming van je vereist. De keuze voor essentiële cookies staat standaard aan.

Informatieve cookies

Deze cookies verzamelen informatie die ons helpen te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Deze cookies helpen ons ook om jouw gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

Analyserende cookies

Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website van Huismerk.