maart 23, 2022

De Accelerate update maart is live!

Gisteravond 22 maart is de nieuwste Accelerate update live gegaan. Je leest in deze mail de meest opvallende wijzigingen. Op zoek naar de complete lijst? Je vindt deze na de update binnen Accelerate onder ‘Changelog’.

Nieuwe e-mailplaceholders

We hebben nieuwe e-mailplaceholders toegevoegd, waaronder voor de volledige naam, de voornaam, het telefoonnummer en de handtekening van de dossierverzekeringsmedewerker. Je vindt ze in de lijst met placeholders bij het aanmaken of bewerken van een e-mailplaceholder.

Biedt belangrijke documenten in het Engels op het klantportaal

Bieden jullie het klantportaal in het Engels aan? Vanaf nu kun je de belangrijke documenten niet alleen voorzien van een Engelse naam, maar ook van een Engels document. Daarnaast is de standaard opmerking bij het ‘OTD ondertekenen’ actiepunt en de persoonlijke pay-off ook te vertalen.

Overige toevoegingen

  • Nieuw | Het is vanaf nu mogelijk te signaleren wanneer de indicatieve OX-geldigheid bijna afgelopen is, maar het dossier nog niet naar de geldverstrekker is verstuurd. Indien gevuld wordt er gekeken naar de ‘Uiterste aanleverdatum dossier’ met als fallback de ‘Geldigheidsdatum’. Ons Support team kan dit op verzoek van het contactpersoon voor jouw licentie inrichten.
  • Verbetering | Wanneer je klant haar brondata aanlevert met Ockto wordt vanaf nu het actiepunt automatisch gesloten op het moment dat het proces bij Ockto is afgerond. De klant hoeft dus niet langer zelf het actiepunt af te ronden.
  • Verbetering | Je kunt vanaf nu ook in systeemwerkvoorraden filteren. Je hebt hierdoor de mogelijkheid om in deze werkvoorraden gerichter te zoeken, ook op bijvoorbeeld ingeplande signaleringen.
  • Verbetering | Je kunt vanaf nu stukken openzetten in een andere scope dan de scope van de trigger. Dit geldt alleen voor de scopes afspraak en dossier én alleen bij het automatisch starten van scenarios. Je richt bijvoorbeeld in op een trigger in de scope afspraak dat een scenario in de scope dossier wordt gestart. Dit zorgt ervoor dat de stukken opengezet worden in de dossiercontrole van het dossier.
  • Verbetering | We hebben een wijziging gemaakt in de wijze waarop e-mails gesignaleerd worden. Verstuurt een gebruiker met rol X op het dossier een e-mail en wordt deze door de klant beantwoord? Dan kan deze e-mail gesignaleerd worden bij de gebruiker met rol X. Is dit geen werkwijze voor je licentie en wil je binnenkomende e-mail op een dossier standaard signaleren bij een bepaalde rol (eventueel afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een hypotheek-AX op het dossier)? Stuur dan een e-mail naar support@accelerate.nl met de vraag het signaleren op rol uit te zetten. De rolreferentie code wordt dan voortaan niet meer in de onderwerpregel gezet.

Om alle toevoegingen te zien, bekijk de ‘Changelog’ binnen Accelerate na de update.