maart 30, 2022

Onlangs werd de Vraagbaak benaderd door een intermediair die twee mensen aan tafel had zitten die hun droomwoning hadden gevonden. In het gesprek kwam een toch wel complexe casus naar voren waarbij er ook ouders in het spel zijn.

De complexiteit heeft betrekking op  het onderpand waarbij er twijfel bestaat of dit financierbaar is. De adviseur schetst het volgende:

“Onze klanten (starters) willen de woning van één van de ouders kopen. Bij deze woning is is een dependance gebouwd dat de toevoeging B kreeg op het  huisnummer 1. Volgens de gemeente en notaris mogen deze woningen niet los verkocht worden en moet bij verkoop alles in één keer worden overgedragen. Onze klanten willen beide huisnummers kopen (dit stelt de gemeente verplicht) en zij willen vervolgens zelf op huisnummer 1 gaan wonen. Daarnaast is het de bedoeling dat de ouders op huisnummer 1B komen te wonen. Zij hoeven geen huur te betalen. Het zal een mantelzorg situatie worden. Nu bestaat er twijfel over of er twee woningen gefinancierd kunnen worden. Het zijn namelijk twee aparte woningen en beide woningen hebben ook een eigen WOZ waarde. De LTV zal ongeveer 60% worden”.

Op het eerste gezicht is de belemmering dat de twee panden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit heeft mijn inziens een negatieve invloed op de eventuele verkoopbaarheid wat een extra risico met zich meebrengt. Deze is wel goed te tackelen door de toch wel lage verstrekking t.o.v. de marktwaarde. Daarnaast is het veelal niet toegestaan om een derde (anders dan de aanvrager(s) en gezinsleden) het onderpand te laten bewonen.

Gezien het stukje dubbele bewoning in combinatie met mantelzorg en het onderpand, dat toch wel afwijkend is, zal er gekeken moeten worden naar een geldverstrekker die zich flexibel op wil stellen en zich kan verplaatsen in de situatie van de aanvragers. Nu staat NIBC Direct erom bekend dat zij een kangoeroewoning met het doel mantelzorg accepteren. Echter het onderpand, of eigenlijk twee onderpanden, is toch wel een uitzonderlijke situatie. Dit heb ik dan ook voorgelegd aan NIBC Direct. De reactie is eigenlijk duidelijk en heel simpel:

“Als er een gevalideerd taxatierapport komt waarin de panden als één geheel zijn opgenomen, dan zouden we dit kunnen financieren”. 

Wederom laat NIBC Direct zich niet afschrikken door een casus die buiten de standaard valt. Een korte en duidelijke reactie zonder mitsen en maren. Uiteraard een casus die staat of valt met het taxatierapport. Voldoet deze aan de eisen van NIBC, dan weten we dat wij daar terecht kunnen.