november 3, 2021

Deze keer een casus met volmacht geldverstrekker Centraal Beheer in de hoofdrol.

De adviseur meldt zich met een kwestie bij de vraagbaak. Zijn klant heeft een lopende hypotheek en wil de overwaarde op de woning verzilveren om een verbouwing te bekostigen. In deze tijd een veelvoorkomende vraag en op het eerste oog niet complex. Toch bleek deze aanvraag complexer dan verwacht.

De situatie
De klant in deze casus is één van de gedupeerden van de toeslagenaffaire en dit is ook aantoonbaar gemaakt. Door deze situatie had de klant financiële problemen en verschillende coderingen achter zijn naam staan.

De eerste aanvraag werd ingediend door de adviseur en afgekeurd, omdat de klant een negatieve BKR registratie had. Hierdoor moest de geldverstrekker de aanvraag wel afkeuren. Daarnaast paste verhoging ook niet in combinatie met het inkomen, omdat de bestaande financiering op 5% wordt getoetst.

Om dit dossier te laten slagen, moesten de BKR-registraties van tafel. Op advies van de adviseur heeft de klant contact gezocht met de kredietverstrekkers die de BKR-registraties hebben geplaatst. Om de registraties op basis van de handreiking belangenafweging te laten verwijderen. Gelukkig met succes.

Na het oplossen van de BKR-registraties had de klant er nog twee over: een herstelde A1 op een creditcard en een achterstandsmelding op de hypotheek.

Ondertussen schiet de adviseur een nieuwe hypotheek aanvraag in bij Centraal Beheer en wordt de casus voorgelegd. Zij accepteren maximaal 1 achterstandscodering en een codering op een hypotheek is normaliter een echte NO-GO. Maar gezien de achtergrond van de codering, werd deze wel geaccepteerd.

Inmiddels is de bindende offerte uitgebracht en zijn de voorbereidingen voor de verbouwing in volle gang. Door het coulant opstellen van de geldverstrekker en het samenwerken van de adviseur, klant en vraagbaak is deze casus uiteindelijk tot een goed einde gebracht.