december 15, 2021

Casus van de vraagbaak
Deze keer een casus over een leraar die een tijdelijke wijziging van zijn contract heeft.

Wat is het geval?
Aanvrager heeft een vaste baan als onderwijsassistent en werkt fulltime. Zijn school vraagt hem om tijdelijk (1 schooljaar) ook LB-docent te zijn (een docent die leerlingen extra ondersteuning geeft). Hij gaat niet méér werken maar verdeelt zijn uren anders: 0,89 FTE als onderwijsassistent en 0,11 FTE als LB-docent. 

De functies kennen ieder een eigen salarisschaal: de LB-docent valt in een hogere schaal. Kortom, meneer heeft tijdelijk een hoger salaris dan normaal. 

De werkgever besluit om het inkomen op de loonstrook te splitsen naar een inkomen die hoort bij zijn vaste baan als onderwijsassistent en zijn tijdelijke functie als LB-docent. Op de loonstrook wordt ook vermeld dat de tijdelijke uitbreiding een tijdelijk contract is.

De werkgeversverklaring komt binnen en is ingevuld op basis van zijn fulltime contract als onderwijsassistent. Omdat hier geen verklaring van de werkgever bij zit, wordt de werkgeversverklaring afgekeurd. De bedragen komen tenslotte niet overeen en daarnaast wordt aangegeven dat meneer een vast dienstverband heeft terwijl zijn loonstrook iets anders vermeldt.

Uiteindelijk komt de situatie toch goed wanneer de werkgever met een nadere uitleg over de situatie komt en duidelijk is dat het inkomen op de werkgeversverklaring is gebaseerd op op zijn vaste baan. 

De moraal van dit verhaal
Zorg ervoor dat aangeleverde documenten geen vragen oproepen. Vul ze aan met motivatie of uitleg. Een acceptant kijkt altijd met een commerciële bril naar het dossier maar beoordeelt primair het risico voor de geldverstrekker en kijkt anders naar de documenten dan een adviseur. Alles wat een vraag kan oproepen, moet je onderbouwd insturen. Daarmee help je de acceptant om met een positieve bril naar de case te kijken en is de hypotheek makkelijker rond. En daar wordt vooral de klant heel blij van.