juni 29, 2022

De Vraagbaak komt met vruchtgebruik een veel voorkomend onderwerp tegen waarbij geldverstrekkers toch wel terughoudend zijn en dat geldt ook voor NHG. Vruchtgebruik hoe gaat de geldverstrekker er mee om?

 Wat is het vruchtgebruik?

Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald.

Veelvoorkomend is de situatie waarin de langstlevende partner het vruchtgebruik heeft over de erfenis van de kinderen. Op die manier kan die langstlevende bijvoorbeeld in het huis blijven wonen dat zij samen hadden.

De Vraagbaak is in de hypotheekgidsen van een aantal geldverstrekkers nagegaan hoe deze hiermee omgaan en ziet dat een enkeling daarin heeft vastgelegd het recht van vruchtgebruik te kunnen accepteren, enkel in de situatie waarbij het de langstlevende partner is die vruchtgebruik heeft.

 Dit zijn:

 -ABN Amro (voor bestaande klanten)

-Florius (voor bestaande klanten)

-Obvion

-Rabobank (enkel onder de Plusvoorwaarden)

 Andere partijen sluiten dit uit of hebben dit niet vastgelegd in de hypotheekgids. De Vraagbaak heeft hier nog niet heel veel ervaring mee maar weet wel dat dit wel voor te leggen is bij bijvoorbeeld.

 -ASR

-BLG

-ING

 Heb je een aanvraag waarin het recht van vruchtgebruik speelt en heb je een potentiële geldverstrekker op het oog anders dan bovenstaande dan hoort de Vraagbaak het graag en vraagt hij bij de betreffende geldverstrekker na of er eventueel mogelijkheden zijn. Bel met jouw vraag de Vraagbaak, Jeroen Schaaf op 088-766 38 26, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.