januari 12, 2022

Onlangs ontvingen wij een vraag van een adviseur over een monumentaal onderpand.  Het betrof een oude woonboerderij uit de jaren 1800 met diverse karakteristieke elementen. De voormalige stalruimte voor rundvee is nog zichtbaar evenals de flinke hooizolder. Verder een tweetal paardenboxen en diverse bergingen.

Het onderpand is bezwaard met erfpacht vanuit Staatsbosbeheer, een niet alledaagse grondeigenaar. Deze erfpacht kent een einddatum van 2046. Wat er na deze datum zal gaan gebeuren is nog niet duidelijk.

Aanvragers zijn op zoek naar een financiering voor deze droomboerderij. De gevraagde financiering viel net hoger uit dan 50% van de getaxeerde marktwaarde. De situatie wordt bemoeilijkt doordat de klant gebruik wil maken van een overbrugging op een nog niet verkocht onderpand.

Klant heeft de voorkeur om de hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Na controle blijkt dit toch niet zo makkelijk te zijn, dit i.v.m. de tijdelijke duur van erfpacht. Er is sprake van een lage verstrekking ten opzichte van de waarde van het onderpand (LTV), maar een hoge verstrekking ten opzichte van het inkomen (LTI), dit gezien de verkorte looptijd en ook het toch wel hoge canon welke door Staatsbosbeheer wordt gevraagd.

Gezien het onderpand (welke niet standaard is) en de afwijkende erfpacht heeft de vraagbaak NIBC Direct gevraagd naar de casus te kijken. NIBC Direct is een van de geldverstrekkers die graag meedenkt met de adviseur en ook een onderpand kan financieren welke niet tot de standaard behoort.

Na het toelichten en het cijfermatig onderbouwen van de casus richting NIBC heeft de adviseur namens de klant de daaropvolgende dag een akkoord op het onderpand, erfpacht en gewenst aflosvorm mogen ontvangen.

In deze casus is gekeken naar uiteraard verstrekking van 50%, het feit dat de bestemming volgens het kadaster volledig wonen is en een werkelijke last (i.v.m. volledig aflossingsvrij).