mei 18, 2022

Onlangs kreeg de Vraagbaak een casus aangeboden waar het onderpand op een stuk grond staat met een agrarische bestemming, wat bij verreweg de meeste aanbieders niet geaccepteerd wordt. De vraag vanuit het intermediair was dan ook waar we dit eventueel zouden kunnen onderbrengen.

Bij bijvoorbeeld de ABN Amro of BLG kan dit worden voorgelegd wanneer er geen bedrijfsmatig “agrarisch” gebruik is. Het is eigenlijk alleen de (plaatselijke) Rabobank die hier graag naar wil kijken.

In dit specifieke geval was er geen sprake van bedrijfsmatig gebruikt, bij nader onderzoek bleek zelfs dat er zelfs al bevestiging vanuit gemeente beschikbaar was dat de bestemming van een deel van het perceel zou mogen worden omgezet naar de bestemming wonen. De adviseur heeft aan de hand van dit gegeven direct contact gezocht met de taxateur en de vraag gesteld of er aan de hand van dit gegeven een door het NWWI gevalideerd rapport kan komen. Hierop is een positieve reactie gekomen: het is een toezegging van de gemeente dat zij overgaan tot het wijzigen van het bestemmingsplan. Volgens de richtlijnen van het NWWI is dit voldoende om het te kunnen laten valideren. Let wel, er komt dan wel een extra waarde in zo’n rapport met een bijzonder uitgangspunt dat het bestemmingsplan gewijzigd is naar wonen.

Deze casus heeft de Vraagbaak aandragen bij diverse geldverstrekkers. Hij merkt wel dat ze er ook verschillend mee om gaan en erg voorzichtig zijn. Meerdere malen heeft hij de volgende reactie ontvangen: “Een toezegging is niet voldoende. De bestemming dient te zijn aangepast, nadat dit gebeurd is kan er pas een financiering worden aangevraagd”. Of “Via ruimtelijke plannen zien we dat het op dit moment nog volledig agrarisch is, dus zonder inzage in taxatie kunnen we sowieso geen standpunt innemen”.
Uiteindelijke was het NIBC Direct die direct een duidelijke en positieve reactie gaf. Wanneer de klant/adviseur een door het NWWI gevalideerd rapport konden tonen (en hier geen vreemde zaken uit voort komen) en NIBC Direct de zekerheid heeft dat de gemeente de bestemming om laat zetten (door bijvoorbeeld een instructie te maken voor notaris dat hij hierop toe zal zien) dan kan NIBC Direct dat prima accepteren.

Kortom: met goed inventariseren, doorvragen bij klanten en raadplegen van externe bronnen zijn er vaak toch goede alternatieven te vinden. Wil je hierover sparren? Neem dan contact op met de Vraagbaak. Hij is bereikbaar op vraagbaak@huismerk.nl of telefonisch op 088 – 766 38 26