Home » Lloyds Bank verruimt regels voor Verhuurhypotheek

mei 12, 2021

Een jaar geleden werd de Lloyds Bank Verhuurhypotheek geïntroduceerd en de vraag neemt nog steeds toe. Mede op basis van uw feedback heeft geldverstrekker al verschillende verbeteringen doorgevoerd. Lloyds komt nu met een verruiming van de regels voor het meenemen van huurinkomsten en de vernieuwde Sneltoets die vanaf maandag 13 juli 2020 gelden.

Meenemen netto huurinkomsten tot maximaal 80%

De netto huurinkomsten die vast worden gesteld in het taxatierapport mogen, als dat nodig is, worden meegenomen in de maximale hypotheekberekening. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt of de woning wel of niet is verhuurd. Tot € 1.750,- netto huur per maand mag worden gerekend met 80% van de netto huurinkomsten. Zijn de netto huurinkomsten hoger? Dan mag maximaal 50% worden meegenomen in de hypotheekberekening.

Daarnaast is het apart aantonen van inkomen uit verhuur met een bankafschrift en de huurovereenkomst voor het te financieren onderpand niet meer nodig, dit is onderdeel geworden van het taxatierapport.

Nieuwe Sneltoets

De Sneltoets voor de Verhuurhypotheek is geüpdatet met de nieuwe regels voor de Verhuurhypotheek. Op www.LloydsBank.nl/sneltoets vindt u de meest recente versie waarmee u snel en eenvoudig een berekening voor de Verhuurhypotheek kunt maken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Hypotheekgids voor de Verhuurhypotheek en de Factsheet Verhuurhypotheek.