januari 25, 2022

Per 24 januari 2022 voert Lloyds Bank een aantal aanpassingen door in de benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag. Deze wijzigingen gelden voor zowel lopende als nieuwe aanvragen. Een uitzondering daarop is de laatstgenoemde wijziging. Hieronder vindt u de aanpassingen op een rij.

Bankafschrift
Een bankafschrift met daarop de bijschrijving van het salaris, pensioen of lijfrente vragen wij alleen nog op bij inkomens met een recente aanvangsdatum (6 maanden of korter). We vragen het bankafschrift ook op als er geen aanvangsdatum in de aanvraag staat.

Koopakte/eigendomsbewijs
Het stuk ‘Koopakte c.q. eigendomsbewijs’ vragen we alleen nog op bij aankopen. Bij oversluitingen en andere aanvraagvormen doen we dit niet, omdat het eigendomsbewijs onderdeel is van het taxatierapport.

Erfpachtovereenkomst
Bij aanvragen waar sprake is van erfpacht en een reguliere taxatie vragen wij geen erfpachtovereenkomst meer op. Dit document is onderdeel van het taxatierapport. Bij aanvragen met een desktoptaxatie vragen we de erfpachtovereenkomst wel op.

Hoogte eigenwoningschuld
Bij aanvragen met een aflossingsvrij deel zonder NHG, vragen wij de hoogte eigenwoningschuld op 31 december 2012 niet langer op. Voor aanvragen met NHG blijven we dit wel opvragen.

Inkomen uit AOW, pensioen of lijfrente (alleen voor nieuwe aanvragen)
De aan te leveren documenten veranderen voor nieuwe aanvragen waarbij er sprake is van een AOW-uitkering, pensioen of lijfrente. Hierbij is het van belang wat de aanvangsdatum van de uitkering is.

Ligt de aanvangsdatum in het verleden? Dan zijn dit de veranderingen:

  • Bij AOW, pensioen en lijfrente vragen wij niet langer het uitkeringsbesluit en de maandspecificatie op
  • Bij AOW en pensioen vragen wij voortaan om een opgave van de gegevens bij
    Mijn Pensioenoverzicht
  • Bij lijfrente vragen wij een lijfrenteopgave op

Ligt de aanvangsdatum binnen 10 jaar in de toekomst? Dan is de nieuwe situatie als volgt:

  • Bij AOW en pensioen vragen wij niet langer de pensioenopgave op
  • Bij AOW en pensioen vragen wij voortaan om een opgave van de gegevens bij
    Mijn Pensioenoverzicht
  • Bij lijfrente vragen wij nog steeds een prognose berekening lijfrente op

Deze laatste wijziging geldt alleen voor aanvragen met een aanvraagdatum vanaf 24 januari 2022.