Kenmerknaam

Vraagstelling

Advies verplicht verduurzaming Is een financieel adviesgesprek verplicht indien een bestaande klant zijn hypotheek wil verhogen om energiebesparende maatregelen te treffen?
Apart duurzaam leningdeel Is er een apart te sluiten duurzaam leningdeel voor Energie Besparende Voorzieningen (EBV) met een lagere rente dan de rest van de hypotheek?
Automatisch toekennen labelkorting Voegt de aanbieder de labelkorting automatisch toe nadat het nieuwe energielabel is geregistreerd bij EP-Online?
Duur bouwdepot verduurzaming Geldt vergeleken met een normaal bouwdepot een langere duur bij een bouwdepot specifiek voor energiebesparende maatregelen (EBB)?
EBV standaard meefinancieren Wordt het extra te lenen bedrag voor energiebesparende maatregelen standaard meegenomen in het renteaanbod/hypotheekaanvraag?
Ingang labelkorting Kan tijdens de rentevaste periode een labelkorting als gevolg van een verbouwing (energielabelverbetering) ingaan?
Kennis- en ervaringstoets Is het maken van een kennis- en ervaringstoets vereist indien de klant zonder advies een extra geldbedrag wil lenen voor verduurzaming?
Labelkorting tussentijds openbreken Vervalt de energielabelkorting na tussentijds openbreken rentecontract?
Meerdere labelverbeteringen rvp Kan gedurende een rentevaste periode meer dan 1 labelkorting worden doorgevoerd?
Meeverhuizen labelkorting Kan de energielabelkorting worden meegenomen bij verhuizing naar gelijkwaardig energielabel?
Overige duurzaamheidskortingen Zijn er nog andere vormen van duurzaamheidskortingen op de hypotheekrente (naast labelkorting of een apart duurzaam leningdeel)?
Situaties labelkorting Op welk moment kan de klant in aanmerking komen voor energielabelkorting? (bijvoorbeeld bij afsluiten nieuwe rvp, bij aankoop, bij oversluiten, na verbouwing)
Standaardcheck labelkorting Wordt bij renteherziening standaard gecheckt of de woning voldoet aan de dan geldende eisen om opnieuw in aanmerking te komen voor energielabelkorting?
Variabele rente labelkorting Kan energielabelkorting worden gecombineerd met variabele hypotheekrente?
Wanneer labelkorting Wanneer wordt energielabelkorting gegeven?