OvFD Nieuws

Nieuw van OvFD

1. Exact nominale provisietransparantie van de baan

Minister Kaag heeft vandaag – in aanloop naar het debat Financiële Markten morgen – de Kamer geïnformeerd dat zij voornemens is om provisietransparantie vorm te geven in een fijnmazig gemiddelde van diverse type producten en niet via een exact nominaal bedrag. De minister heeft daarmee geluisterd naar onze kritiek geluisterd en gaat in tegen de wensen van AFM, Verbond van Verzekeraars en Consumentenbond. De volledige brief vindt u hier. 

Voor de geschiedenis in dit dossier verwijs ik u naar de uitstekende reconstructie die AmWeb heeft gemaakt. In aanloop naar het debat morgen heeft AM vandaag nog een interview met ons geplaatst. Dit interview was relevant, omdat we met het ministerie wel hebben gesproken over een fijnmazig gemiddelde, maar nog geen bevestiging hadden gekregen dat die keuze zou worden gemaakt. Dus wilden we alle opties nog openhouden voor het debat morgen. 

We waarderen het dat de minister een mooi compromis heeft gevonden tussen exact nominale transparantie en ons aanvankelijke voorstel voor gemiddelde bedragen. We gaan nog in gesprek over de verdere uitwerking, maar we denken dat een fijnmazig gemiddelde wel praktisch uitvoerbaar is.

In principe blijft het natuurlijk een ongelijk speelveld met directe aanbieders. Wij moeten ook met een fijnmazig gemiddelde de provisie transparant maken, terwijl de aanbieders hun advies- en distributiekosten niet transparant hoeven te maken. Bij de verdere uitwerking van het fijnmazig gemiddelde moeten we zien of en in hoeverre we daarmee kunnen leven. 

De minister gaat de optie van een fijnmazig gemiddelde nu voor advies voorleggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

2. Duidelijkheid over verkort advies is gebed zonder eind
Onderstaande column is op 9 juni op AmWeb gepubliceerd.Verduurzaming is ‘hot’. Niet vreemd met een klimaatdoel om 2,5 miljoen woningen te isoleren voor 2031. Duurzaam wonen wordt de nieuwe standaard. De minister publiceerde onlangs zijn plannen ‘Duurzaam wonen voor iedereen’. Niemand ontkomt daarmee meer aan de nieuwe duurzaamheidsrealiteit.
De partijen in de koopketen hebben het Convenant verduurzaming in de koopketen ondertekend om de bewustwording bij huiseigenaren te vergroten en investeringen in verduurzaming te stimuleren. Hypotheekadviseurs spelen hierin een belangrijke rol door verduurzaming te bespreken in het adviesgesprek bij aankoop of verbouwing van de woning. Steeds meer adviseurs pakken die rol en dat is belangrijk, omdat verduurzaming voor de consument inmiddels een absoluut doolhof is.

Financieren duurzaamheid is moeilijk

Het financieren van duurzaamheidsmaatregelen is moeilijk. Een grote verscheidenheid aan financieringsmogelijkheden zoals de energiebespaarlening, de duurzaamheidslening, een persoonlijke lening en natuurlijk de hypotheek. De voorwaarden en (fiscale) gevolgen van de verschillende leningen verschillen. Tegelijkertijd zijn subsidieregelingen complex, is de wijkgerichte aanpak bij de meeste gemeentes nog onduidelijk en zijn overheidsregelingen complex en inconsistent.

Als eindelijk alles duidelijk is, loopt de uitvoering vast: te weinig installateurs, forse wachttijden en een overbelast elektriciteitsnet

Als alles eindelijk duidelijk is, loopt de uitvoering vast. Te weinig installateurs, forse wachttijden en een overbelast elektriciteitsnet. Niet gek dat consumenten door de bomen het bos niet meer zien en verduurzaming uitstellen. Ze zoeken een adviseur.

Politiek kiest voor ‘geen advies’

De minister wil de toegankelijkheid tot verduurzaming verbeteren door de kennis- en ervaringstoets bij execution only te schrappen. Zijn verwachting is dat hierdoor meer kredietverstrekkers een verduurzamingshypotheek via execution only aanbieden, waardoor de kosten én drempel lager worden. Een vreemde keuze. Consumenten willen advies, een adviseur kan de consument door het duurzaamheidsdoolhof leiden en rekening houden met alle woonlasten. Echter, de politieke keuze is om ‘geen advies’ te vergemakkelijken omdat advies te duur is!

Verkort adviestraject oplossing

Oplossing is een verkort adviestraject. Volgens het visiedocument ‘Dienstverlening op maat’ van de AFM is een integraal advies niet altijd nodig, maar hierin staat ook dat de adviesregels op grond van de Wft en de Leidraad hypotheekadvisering van toepassing blijven.

Als er duidelijke richtlijnen voor een verkort advies zijn, is dat gemakkelijker te vertalen naar een lagere adviesprijs

De onzekerheid is groot. Veel adviseurs geven daarom een integraal advies. Als er duidelijke richtlijnen voor een verkort advies zijn, is dat gemakkelijker te vertalen naar een lagere adviesprijs. De klant met keuzestress houdt dan toegang tot advies, loopt minder financiële risico’s en heeft een brede keus uit de financieringsmogelijkheden met alle prijs- en kwaliteitsvoordelen van dien. Hoe logisch ook, we zijn er al twee jaar over aan het praten.

Adviseur moet eerlijke kans krijgen

Het is onbegrijpelijk dat verduurzaming via execution only snel geregeld kan worden en dat meer duidelijkheid over verkort advies een gebed zonder eind is. Geef de adviseur een eerlijke kans om te voorkomen dat de consument wegzinkt in het duurzaamheidsmoeras!

Welkom bij Huismerk. Wij plaatsen cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en om je van relevante informatie te voorzien. Klik op deze link voor meer informatie over hoe Huismerk zijn cookies gebruikt om de gebruikerservaring en functionaliteiten te optimaliseren. Instellingen Toestaan

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Hiervoor is ook geen expliciete toestemming van je vereist. De keuze voor essentiële cookies staat standaard aan.

Informatieve cookies

Deze cookies verzamelen informatie die ons helpen te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Deze cookies helpen ons ook om jouw gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

Analyserende cookies

Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website van Huismerk.