Ik zie het steeds vaker, een inkomen waarbij het niet helemaal duidelijk is of we dit moeten scharen onder loondienstverband of zelfstandig ondernemer.

Een goed voorbeeld hierbij is inkomen conform Midlancer, een combinatie van werken in loondienst en ZZP’er/freelancer.

Als Midlancer ben je in vaste dienst en krijg je elke maand op een vast moment je salaris uitbetaald. Ook als je niet zeker weet hoeveel uren je die maand gaat maken ontvang je toch een salaris en krijg je een eventueel overschot ook keurig uitbetaald. Je kunt Midlancer zien als werken bij een detacheerder, maar dan met een laag basissalaris en hoge commissiestructuur. Je geniet van de vrijheid die je als freelancer hebt met minder bijzaken zoals acquisitie en de administratie.

Ik heb diverse geldverstrekkers benaderd met de vraag hoe we het toetsinkomen in dergelijke situaties vast mogen stellen en hier zijn toch wel verschillende reacties op gekomen:

1) Beoordeling conform flexwerker, dus het gemiddelde van de afgelopen 3 jaren met als maximum het laatste verdiende jaar. Belangrijk in deze is dat je wel de continuïteit van het inkomen over het lopende boekjaar kunt onderbouwen.

2) Inkomen conform werkgeversverklaring met een laag basissalaris en hoog variabel inkomen afgelopen 12 maanden. Houd er wel rekening mee dat de commissie duidelijk terug moet komen op de loonstroken en veel geldverstrekkers het variabele inkomen aftoppen naar bijvoorbeeld 25% van de som van het bruto jaarsalaris + vakantiegeld + vaste 13e maand/eindejaarsuitkering. 

3) Bepaling conform SV loon door middel van het UWV verzekeringsbericht (IBL), geldverstrekkers die dit accepteren gaan uit van het inkomen  “Handig” komt. Dit kan een goed alternatief zijn. Tip: gebruik inkomen door middel van IBL voor de bemiddeling en houd in je adviesinkomen door middel van WGV aan om eventuele misverstanden te voorkomen.

Heb je een dergelijke aanvraag? Inventariseer de situatie vooraf goed en verdiep je in het verdienmodel van de aanvrager. Heb je een passende geldverstrekker kunnen vinden? Leg dan het inkomen ter beoordeling voor. We zien dat geldverstrekkers dit verschillend interpreteren en op deze wijze kom je niet voor verrassingen te staan.