Home » Tip van de vraagbaak over uitkeringen

december 22, 2021

Wanneer iemand een uitkering ontvangt in verband met arbeidsongeschiktheid, kan deze persoon recht hebben op een uitkering. De meest voorkomende uitkeringen zijn gebaseerd op de (oude)WAO, de Wajong en de WIA. De WIA bestaat vervolgens uit de WGA en de IVA. Het verschil wordt goed uitgelegd op de site van de overheid.

Hoe gaat de geldverstrekker hiermee om?
Geldverstrekkers nemen over het algemeen alleen inkomen mee dat in hun ogen bestendig is. Dit wil zeggen dat er in de basis geen voorwaarden worden gesteld om het inkomen te kunnen ontvangen. Bij de IVA is dit het geval. Wanneer je een IVA-uitkering ontvangt, ben je duurzaam arbeidsongeschikt en ziet de geldverstrekker het inkomen als bestendig. Dit is anders bij de WGA, omdat deze uitkering wordt toegekend als er op één of andere manier nog kans op herstel wordt verwacht. Daarmee is de uitkering niet (meer) onvoorwaardelijk en wordt deze door de geldverstrekker dus ook niet als bestendig gezien. Wat betekent dat dit inkomen in de basis niet als toetsinkomen wordt meegenomen.

Voor de WAO en de Wajong is dit per geldverstrekker anders. Hoe zij hiermee omgaan, kun je vinden in de acceptatiegids of kijk in MoneyView en zoek op WAO of Wajong.

Let op!
Geef in de aanvraag duidelijk aan wat voor uitkering iemand ontvangt en wat de duur hiervan is. Dat voorkomt misverstanden in een later stadium. Het is bijvoorbeeld niet voldoende om alleen op te geven dat er sprake is van een WIA-uitkering. Het moet duidelijk zijn of het om een WGA of IVA-uitkering gaat.